Contact

De contactgegevens voor de Verstandelijk gehandicapten 2daagse zijn:

Stichting Prokkel p/a VGN
Postbus 413
3500 AK Utrecht
Telefoon 030 – 2739711
E-mail info@prokkel.nl
 
KvK-nummer: 30232482
Bankrekeningnummer: 1366.53.049
 
Stichting Prokkel is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).