Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting Prokkel spant zich in om de website geregeld te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks kunnen aan de gepubliceerde teksten geen rechten worden ontleend. Stichting Prokkel is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Stichting Prokkel behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.prokkel.nl) in deze website brengen u naar internetpagina's van derden, waarbij Stichting Prokkel niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Termae Traiectum worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Indien u gebruik wil maken van gepubliceerd materiaal, dan kunt u contact opnemen met Stichting Prokkel.
 
© Stichting Prokkel 2009